La Fàbrica dels Somnis

Producció Creativa Audiovisual, i molt més.>Avís Legal_

La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL, proveït amb NIF/CIF B66675620, adreça Ramon i Cajal, 38 de Sant Celoni, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de www.lafabricadelssomnis.cat.

Amb els límits establerts a la llei, La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les vostres pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL no pot controlar. Per tant, La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL.

Així mateix per accedir als dels serveis que La Fàbrica dels Somnis Baix Montseny SL ofereix a través del website no s’ha de proporcionar cap dada de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes us informem que no allotgem cap dada personal, ni tan sols Trackers de Google.
© LFS 2023